Praktische info

Veelgestelde vragen

Wordt de behandeling vergoed door verzekeraars?

De meeste aanvullende verzekeringen vergoeden een gedeelte van de kosten van mijn behandelingen. Kijk in de polisvoorwaarden van je zorgverzekeraar naar vergoedingen voor reflexzonetherapie of massagetherapie onder de noemer natuurgeneeskundige behandelingen of alternatieve zorg door therapeuten (niet artsen) aangesloten bij de VBAG. Of check de zorgwijzer. De vergoeding gaat niet af van het eigen risico.

Heb ik een verwijzing van de huisarts nodig?

Voor een VoetreflexPlus- of massagetherapie-behandleing heb je geen verwijzing nodig van de huisarts. 

Kan ik korting krijgen?

Je kunt een 5 of 10-rittenkaart met korting kopen. Zie hiervoor de tarievenpagina. De rittenkaart wordt in één keer gefactureerd en kun je niet declareren bij je zorgverzekeraar. Een rittenkaart is een mooi alternatief voor als je niet aanvullend verzekerd bent.

Hoeveel behandelingen zijn er nodig?

Dit varieert per persoon. In principe begin je met 4 tot 6 behandelingen. Dit kan zowel één keer per week als om de week. Mijn advies om blijvend resultaat te behouden is een keer in de zoveel tijd terugkomen voor een herhaalbehandeling.

Waarom is water drinken na de behandeling goed?

Het drinken van water helpt de opgehoopte afvalstoffen af te voeren die door de behandeling zijn vrijgekomen. Drink na afloop  minstens 2 extra glazen water.

Hoe boost ik mijn immuunsysteem?
 • Neem extra vit. C , d.m.v. groente en natuurlijk de bekende citroen, paprika, kiwi of een supplement. Zelf gebruik ik Orthica 500 mg.
 • Blijf bewegen! Loop of fiets en geniet van de heerlijke buitenlucht. Vit. D, onder invloed van zonlicht gemaakt in het lichaam, werkt mee om infecties aan de bovenste luchtwegen tegen te gaan.
 • Drink extra water. Hiermee reinig je je lichaam en scheid je afvalstoffen uit. 
 • Angst, negatieve emoties en onzekerheden doen geen goed. Mediteren en/of mindfulness kan je hierbij helpen. Misschien een mooi moment dit te onderzoeken. Ik gebruik zelf de app van Headspace voor meditatie.
 • Blijf ademen! Een ademhaling geeft rust en ontspanning. Bovendien zorgt een diepe buikademhaling voor drukverschil in de buik- en borstholte. Dit geeft een aanzuigende werking op de lymfe in de buikholte en zorgt bovendien voor massage van de darmen.
 • Er is een speciale VoetreflexPlus-behandeling voor het lymfesysteem. Door dit systeem te stimuleren verwijder je nog makkelijker afvalstoffen uit het lichaam. Je reinigt hiermee je lichaam!

Intake en je gezondheid

Bij de eerste behandeling wordt een intakegesprek gehouden om na te gaan wat jouw hulpvraag is of wensen zijn en welke behandeling het meest passend bij jouw situatie is. Is er sprake van medische klachten, ben je in behandeling bij een arts of specialist of gebruik je medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden, geef dit dan door. Belangrijk voor vrouwen om door te geven als je zwanger bent, of in de aanlooptijd om het te worden. Je bent verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie over je gezondheid.

Wanneer kan er niet behandeld worden?

Er zijn redenen waarom je helemaal niet, of gedeeltelijk niet behandeld mag worden, tenzij er toestemming is van de behandelende arts en/of specialist. Raadpleeg bij twijfel altijd je arts of specialist. Koorts, griep, Covid-19, ziekten waarbij er sprake is van verhoogde stofwisseling, besmettelijke huidziekten, infectieziekten, ernstige vaatziekten, psoriasis, kanker, trombose, gebruik van antibiotica, ontstekingsremmers, extreme vermoeidheid en uitputting zijn redenen om niet te behandelen. In dit geval kan wel behandeld worden, maar niet op het hele lichaam. Dit is bij open wonden, zwangerschap, ontstekingen en spataderen.

Betaling

Na de behandeling krijg je een factuur via de e-mail die je per bank kunt voldoen. Of ik stuur je een digitaal betaalverzoek. Pinnen is niet mogelijk.
Betaling dient binnen 7 dagen te gebeuren. De factuur kun je zelf bij jouw zorgverzekeraar indienen.

Een rittenkaart wordt in één keer gefactureerd en kan niet bij je zorgverzekeraar worden gedeclareerd.

Neem bij de eerste afspraak je zorgpas mee. De gegevens heb ik nodig voor het maken van de factuur.

Annulering

Als je een afspraak wilt annuleren of verzetten kun je dit per telefoon, tekstbericht of email doen. Dit kan kosteloos tot 48 uur van te voren. Tot 24 uur van te voren betaal je 50% van de kosten. Daarna wordt het volle tarief in rekening gebracht. Dat geldt ook bij niet verschijnen.

Klachtenregeling

Ik behandel je met veel zorg en aandacht. Mocht je toch niet tevreden zijn en een klacht hierover willen uiten, dan spreekt het voor zich dat je contact met me kunt opnemen. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk (info@karinkomin.nl). In overleg kijken we hoe we er samen uit kunnen komen.

De afhandeling van de klacht heeft natuurlijk ook een formele kant. Na ontvangst van jouw klacht ga ik hier zo snel als mogelijk met jou mee aan de slag. In ieder geval binnen 2 weken kijken we naar oplossingen of eventuele verdere stappen. Lukt dit qua tijdspad niet dan laat ik je dit weten.

Na afhandelen van de klachtenprocedure ontvang je een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure. Uiteraard zal ik zorgvuldig omgaan met de verkregen informatie.

Lukt het niet er samen uit te komen, dan kun je je beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van de VBAG, dan wel de geschilleninstantie van de Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ). Het adres is: Postbus 297, 4700 AG  Roosendaal. Telefonisch is TCS bereikbaar op 0165 – 567 014.

De procedure is te vinden op de website van de VBAG.

Mijn praktijk voldoet hiermee aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
Wanneer je een klacht indient via een van de instanties, verzoek ik je vriendelijk dit vooraf aan mij als zorgverlener te melden.

Privacyverklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe er alles aan uw privacy te waarborgen. Dit betekent ondermeer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
 • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

  Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

  De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen

  Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

  De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

  Privacy op de zorgnota

  Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. Het gaat om de volgende gegevens:

  • Uw naam, adres en woonplaats
  • Uw geboortedatum
  • De datum van de behandeling
  • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld “behandeling natuurgeneeskunde”
  • De kosten van het consult