Ik behandel je met veel zorg en aandacht. Mocht je toch niet tevreden zijn en een klacht hierover willen uiten, dan spreekt het voor zich dat je contact met me kunt opnemen. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk (info@karinkomin.nl). In overleg kijken we hoe we er samen uit kunnen komen.

De afhandeling van de klacht heeft natuurlijk ook een formele kant. Na ontvangst van jouw klacht ga ik hier zo snel als mogelijk met jou mee aan de slag. In ieder geval binnen 2 weken kijken we naar oplossingen of eventuele verdere stappen. Lukt dit qua tijdspad niet dan laat ik je dit weten.

Na afhandelen van de klachtenprocedure ontvang je een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure. Uiteraard zal ik zorgvuldig omgaan met de verkregen informatie. 

Lukt het niet er samen uit te komen, dan kun je je beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van de VBAG, dan wel de geschilleninstantie van de Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ). Het adres is: Postbus 297, 4700 AG  Roosendaal. Telefonisch is TCS bereikbaar op 0165 – 567 014.

De procedure is te vinden op de website van de VBAG.

Mijn praktijk voldoet hiermee aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
Wanneer je een klacht indient via een van de instanties, verzoek ik je vriendelijk dit vooraf aan mij als zorgverlener te melden.

Hartelijke groet,
Karin Komin